Projekti

Ispravljac sa regulacijom napona


Predstavljamo vam projekt kojeg je napravio Mario Dugandžić. Riječ je o vrlo jednostavnom, jeftinom i praktičnom izvoru napajanja za sve početnike pa čak i za iskusnije elektroničare. Ovaj regulator pruža vam mogućnost regulacije istosmjernog napona od 1,2V do 30V uz jakosti struje 1.5A, 3A ili 5A. Glavna komponenta ovoga regulatora je sklop: LM317, LM350 ili LM338. Sklopovi su potpuno istih karakteristika a razlika je u jakosti struje,pa tako će te sklopom LM317 dobit nazivnu regulaciju uz najveću dopuštenu struju 1.5A, sklopom LM350 struju od 3A a sklopom LM338 struju od 5A. Pronađite u nastavku više o ovom projektu i shemu.Popis djelova

IC1
LM3XX (vidi tablicu 2)
B1
Gretz 50V/6A
D1
1N4002 dioda
D2
Zelena LED dioda
R1
220Ώ otpornik
R2
1kΏ otpornik
P1
5kΏ linearni potenciometar
C1
1000,2200 ili 4700µF kond.
C2
0,1µF kondenzator
C3
1µF kondenzator
F1
Osigurač 1A-5A (vidi tablicu 2)
TR
Transformator 220V/24V (vidi tablicu 2)

Raspored pinova na chipu
 1. Prvi pin predstavlja ulaz napona
 2. Drugi pin predstavlja regulaciju napona
 3. Treći pin predstavlja izlaz napona
Jakost struje
Kao što smo na početku naveli, uređaj može isporučivati struju jakosti od 1.5A, 3A i 5A. Ovisno o struji, mjenjaju se tri komponente. Evo tablice:
IC1
C1/µF
Transformator
Osigurač/A
LM317
1000
220V/24V/60VA
1-1,5
LM350
2200
220V/24V/100VA
2-3
LM338
4700
220V/24V/200VA
4-5

Napomene i bilješke
 • Ako koristite metalno kućište obavezno uzemljiti!!.
 • Obavezno je staviti aluminijske hladnjake na Gretz i IC1. IC1 se poprilično grije pa je potreban veći hladnjak.
 • Raspored nožica određenog LM-a pogledajte na: www.datasheetcatalog.org
Dodatno
Gore se nalazi samo shema. Mario je svoj rad dotjerao sa zanimljivim stvarčicama. Evo nekoliko njegovih savjeta:
 • Nabavite trafo sa dodatnim izlazom 12V pa spojite ventilator.
 • Ugradite sklopke za primar i za sekundar transformatora.
 • Izvedite sklopke, potenciometar, LED diodu, priključnice i kućište za osigurač na prednju stranu.
 • Ugradite voltmetar na izlaz.
 • Ako se malo bolje razumijete možete izraditi i temperaturnu zaštitu.
By: CroTehnika-Duga


________________________________________________________________________________
Lemna kada


Ukratko to je alat koji služi za odlemljivanje elektroničkih komponenti sa puno nožica.Princip rada je jednostavan. Rastopljeni "lem" (kositar) se nalazi u posudi koja grije sve kontakte odjednom. Sve što morate napravit je staviti PCB na posudu sa zagrijanim lemom i sa pincetom skinuti komponentu koja vam treba.Tako da s ovim uređajem bez problema odlemite 25 pinski LPT port sa dvostrane pločice !!!

Postupak izrade

Više slika cijelog postupka , možete vidjeti u galeriji.
Video klipove uređaja u radu možete vidjeti na sljedečim linkovima:
Video 1 640x480, 18.7MB
Video 2 320x240, 18MB
Video 3 320x240, 19MB

Prvo nađete neku konzervu, kao sa slike

Zatim joj odsječete dno koje će se koristiti kao kada za topljenje kositra. Dosta je 1-2cm visine.

Sljedeći korak je izrada grijača.
Za grijač vam je potrebna cekas žica. Ako je nemate uzmite neki stari grijač iz neke grijalice, starog fena... i odmotajte 1m žice. Izmjerite joj otpor jer će vam taj podatak kasnije trebati.
Prije proračuna treba se odlučit za još 2 parametra. Snagu grijača i napon.
Snaga mog grijača je 100W, preporučujem da neidete ispod toga iz razloga što će te jako dugo čekat da se otopi kositar nakon uključenja.
Napon prilagodite izvoru koji imate. Ja imam ispravljač sa regulacijom od 0-35V te sam se odlučio za napon od 30V.
Proračun izgleda ovako:

U=30 V
P=100 W
rt=28,6 Ohm/m (otpor cekas žice po metru dužine)
Rt= ? (Otpor grijača)

Rt = U^2 / P = 30^2 / 100 = 900 / 100 = 9 Ohma

Duljina žice grijača

L = Rt / rt = 9 / 28,6 = 0,3m

Ako vam se neda racunat a imate regulirani izvor napajanja. jednostavno uzmite komad cekas žice i podižite napon dok grijač nedođe do crvenog usijanja. Ovu metodu možete koristiti i za provjeru proračuna.

Na slici ispod je moj grijač. Namotan na boreru 3m te rastegnut na pravu mjeru.
Gotov grijač treba nekako izolirati od metalnih masa. Ja sam koristio keramičke perlice izvađene iz grijača jedne pećnice. Ako ih nemate možete kupiti u trgovinama gdje prodaju rezervne djelove kuhinjskih uređaja.
Ranije pripremljenu konzervu treba na neki način pričvrstiti na kučište, ja sam je probušio na sredini i iskoristio jedan odstojnik za montiranje PCB pločica u kutiju. To može biti i običan vijak sa dvije matice.
Grijač postavljen u utor konzerve
Grijač treba pritisnuti uz konzervu a potrebno je i konzervu pričvrstiti na neko kučište. Ja sam se odlučio za zaštitnu mrežicu 12cm ventilatora izvađenu iz starog PC napajanja.
Grijač namontiran i pričvrščen sa mrežicom
Namontirane nogice i keramička luster klema koja drži izvode grijača.
Spojeno i pušteno u pogon. Komadi kositra se tope.
U sljedecih par slika vidjet će te postupak odlemljivanja korak po korak.                                                         Ovaj projekt je objavljen u Časopisu Majstor 09/08 pod imenom "Umjesto lemilice"

By: mef
          

___________________________________________________________________________________________
                                                                                 Automatski punjac akumulatora

Citat autora: "Zašto automatski? Zato što on sam uključuje i isključuje punjenje ovisno o naponu akumulatora. Sve što treba učiniti je spojiti kliješta na kleme akumulatora i uključiti ga u struju. Tako može ostati spojen mjesecima, a akumulator se neće prepunjavati, već samo povremeno nadopunjavati. To je dobro za akumulator motora koji se zimi ne vozi.
akucharger1
Sklop se sastoji iz dva dijela, napajanja s regulacijom struje i napona (2 x LM317) te dijela za nadziranje napona akumulatora i uključivanje/isključivanje punjenja (komparator s histerezisom, relej). Punjenje počinje kada napon akumulatora padne ispod 12,6V, a završava kada dostigne 13,8V. Te vrijednosti nisu fiksne i mogu se namještati trimerom, ali histerezis je fiksan. Maksimalna struja punjenja određuje se podizanjem onih bijelih prekidača, više uključenih – veća struja (jer se podizanjem jednog prekidača dodaje jedan otpornik od 10 ohm paralelno onom između adj i outpina prvog LM317). Napon nije toliko važan, bitno je samo da je iznad približno 13,85V kako bi punjenje moglo prestati. Taj napon jedino određuje struju punjenja pri kraju kad više nema ograničenja struje prvog LM317.
akucharger2
akucharger3
Sve skupa je u plastičnoj kutiji, a na njoj su tri ledice: zelena – uključen u struju, žuta – punjenje u tijeku, crvena – kriv polaritet akumulatora (zamijenjeni + i -). Već nekoliko dana je spojen na jedan akumulator i sve radi kako treba.
akucharger4

Shema:

                                                                                                                                                               Izvor: Elektronika-Forum


By: mef


___________________________________________________________________________________________________________________________

Detektor metalaPredstavljamo vam pulse induction detektor metala (klik na sliku za povećanje), Filipov projekt, koji veoma dobro pronalazi metalne predmete. Dubina na kojoj nađe metalni predmet ovisi o veličini i položaju predmeta te vrsti materijala. Cijeli uređaj je Filip smjestio na štaku svoje bake; elektronika se nalazi u kutiji dok se zavojnica nalazi u kućištu napravljenom od šperploče. Sve zajedno veoma lijepo izgleda i praktično je. U nastavku možete pronaći više detalja o ovom detektoru metala, te sheme i video prilog koji prikazuje kako lijepo ovaj detektor radi.
Budući da veća zavojnica otkriva metal na većem području, dok manja ima veću dubinu, Filip je napravio dvije zavojnice (manja je promjera 12 cm a veća 24 cm) od žice promjera 0.5 – 0.65 mm duljine 16 m. Prekidačem odabire koju će zavojnicu koristiti tako da veću koristi za pronaći predmet a onda sa manjom preciznije određuje njegovu poziciju. Detektor zavojnicu ne detektira dok su njena 2 kraka odspojena pa se lako prekidačem odabire koja će se zavojnica koristiti.
Uređaj troši svega 0.13A a napaja se baterijom od 12V 1.2 Ah tako da je u potpunosti prijenosan i može raditi do 9 sati. U nastavku pogledajte shemu (kliknite na sliku kako biste ju povećali) i video prilog:
                                                                                                                                                Izvor: crotehnika


By: mef


______________________________________________________________________________
IR ON-OFF
Uključiti ili isključiti neki uređaj pomoću daljinske kontrole odavno nije novost, i postoji mnogo različitih sklopova koji dobro obavljaju taj posao. Za realizaciju takvog uređaja uvek je potrebno izraditi prijemnik i predajnik, te osmisliti njihovu komunikaciju. Ovde ćete imati priliku da izradite takav uređaj, ali razlika je u tome što ćete morati da izradite samo prijemnik, jer će predajnik biti Vaš daljinski upravljač od televizora, videa i sl. Evo jedan krajnje jednostavan primer uređaja nazvan Ir On-Off ili Ir sklopka.Princip rada
  Odaberite jedan taster na daljinskom upravljaču, memorišite ga na jednostavan način, i pomoću tog tastera uključite ili isključite neki uređaj po Vašoj želji. Znači, svakim pritiskom na određeni taster daljinskog upravljača menjate stanje releja u prijemniku. Memorisanje tastera daljinskog je vrlo jednostavno, a radi se na ovaj način: pritisnite taster na uređaju i zasvetleće led dioda, a u vremenu kad led dioda svetli, pritisnite odabrani taster na Vašem daljinskom upravljaču. Led dioda će trepnuti i to je znak da ste memorisali taster daljinskog upravljača, na koji će uređaj reagovati.

Shema IR On - Off uređaja

Uputstvo za izradu
  Izrada ovog uređaja neće biti problem čak ni početnicima u elektronici, jer se radi o jednostavnoj izvedbi sa malim brojem elektronskih komponenata. Prema datoj šemi vidljivo je da se radi o mikrokontroleru tipa Pic12F629 viđenog već na ovim stranicama, te IR prijemniku tipa TSOP1738 (može biti bilo koji tip SFHxx ili Tsopxx), a tip releja je prepušten svakome prema ličnim potrebama. Program za ovaj uređaj je ustvari deo programa iz sklopa Ir Light Dimmer, tj. potprogram koji je zadužen za memorisanje i prepoznavanje daljinskog upravljača i radi provereno dobro. 
Izgled PCB plocice

Mogući dodaci 
  Što se tiče ovog uređaja, moguće je dodati više releja koliko nam dopuštaju mogućnosti i poneke prepravke prema željama korisnika. Nadam se da ćete naći mesto primene za ovako jednostavan uređaj. 


                                                                           
                                                                                  Izgled zavrsenog uređaja

         Shemu i PCB izrađene u Protel 99 SE i pločicu u .pdf formatu možete skinuti ovdje.
                             

                                                                                                                                                                 Izvor: AutomatikaBy: mef
__________________________________________________________________


Snazni trokanalni lightshow 3 x 600 W


Sklop se ne rzlikuje u principu rada od ostalih light-showova. Dva tranzistora koji tvore predpojačalo koje pojačava signal iz mikrofona koji se dalje filtrira na tri područja te se siglan sa filtra šalje na tirizistore koji okidaju prema dužini i jačini signala. Uređaj je zanimljiv što ne zahtjeva dodatno napajanje već se napaja direktno iz mreže a taj napon se preko diode D1 ispravlja i filtrira na kondenzatoru C3. Pošto je ovo light show za velike snage uzeti su snažni tirizistori (trenutačno kroz svakog može proći struja od 3A!) koji će pokretati trošila sa 600W snage. Na tirizistore obavezno montirati hladnjake!Element (oznaka ili vrijednost)PozicijaKomadaCijena
Tranzistori
BC337Q1,Q22
Diode i sl.
1N4007D11
TIC106DD2-D43
Otpornici
2,2kR1,R3,R63
1,2MR2,R52
12kR41
15k/2WR71
560R81
330R91
150/1WR101
1k potenciometar linP1-P33
Kondenzatori
100nC1,C62
470u/25V elektrolitC21
100u/25V elektrolitC31
1u/25V elektrolitC41
4,7u/25V elektrolitC51
220n/250VC81
47n/250VC91
2,2u/25V elektrolitC71
Ostalo
Zavojnica 30 zavoja na mag. jezgriL11
Mikrofon kondenzatorskiMic1
Konektor dupli za pločicu4(mreža+
trošila)
Utikač za mrežu sa kabelom1
Rasvjetna tijela Pu=600WS1-S33
Ukupno:

                                                                                                                      Izvor: inet(hr)


By: mef
______________________________________________________________________Proracun za namotavanje transformatora


   
Postoje 3 najosnovnije vrste transformatora.
Transformatori sa E i I limovima
Transformatori sa C jezgrom
Toroidni (torusni transformatori)

Ovdje ču opisati najosnovnije podatke potrebne za izradu i namotavanje transformatora sa EI limovima

Trafo sa EI limovima sastavljen je od 4 osnovna dijela
 -E limovi
 -I limovi
 - Kalem za namatanje žice
 - Lak Cu žica

Da bi prišli namotavanje transformatora, trebamo znati nekoliko podataka:

 -Up  Napon primarnog dijela transformatora  (V)
 -Us Napon sekundara (V)
 -P snaga transformatora (W)
 -S Dimenzija jezgre (cm2)
 -Ip Struja primara (A)
 -Is Struja sekundara (A)
 -Dp Debljina žice primara (mm)
 -Ds Debljina žice sekundara (mm)
 -J Gustina struje (A/mm2)

Ukoliko pretpostavimo da je napon primara 230 V/50 Hz, tu ćemo uzeti kao konstantu za dimenziju jezgre . Ta konstanta je 45.
Dimenzija jezgre izračunava se množenjem strana četvrtastog kalema i iznosi x cm2.
Dakle S = a x b (cm2)
Snagu transformatora dobijemo ako vrijednost S kvadriramo (SxS) snaga tako dobivena je u Watima.
Broj namotaja primara i sekundara Ns i Np, dobijemo iz formule
Nx = 45/S  (broj zavoja žice za 1 V)
Np = N x Up, dobiveni iznos označava koliko je potrebno namotaja primara
Logikom stvari za namotaj sekundara imamo formulu:
Ns = N x Us, potrebno namota na sekundarnoj strani (ovisi o potrebnom naponu)

Još potrebne veličine su struja primara i sekundara te debljina žice.
Struju primara izračunat ćemo formulom:
Ip = P/Up,  vrijednost je u amperima (A)a struja sekundara kao :
Is = P/Us (A)

Ukoliko pretpostavimo da je gustina struje konstantna vrijednost (J = 2,5 A/mm),  tada se debljina žice izračunava formulom:

Dp = 0,7 √ Ip   za primar,
Isto tako debljina  žice za sekundar
 Dobivene vrijednosti su izražene u mm debljine žice.
Dobivene dimenzije žice namatamo na kalem. Uvijek se prije namata primar, tako da se žica namata po mogućnosti jedna do druge, ali se može i jedna preko druge ali ne poprijeko.
Nakon namotanog primara, on se omata prešpan papirom, kako bi se primar odvojio od sekundara. Namotajii moraju biti čvrsti jer će u protivnom slučaju doći do jačih vrtložnih struja, te će trafo imati dosta gubitaka, i grijati se.

Sekundar se mota navoj do navoja. Svaki red se omata prešpanom, i tako do završetka.

Limovi se namještaju naizmjenično, odozdo E lim , odozgo I lim, i tako do završetka. Limovi moraju biti čvrsto umetnuti u jezgru. Inače transformator jako bruji.
Po mogućnosti transformator potopiti u posebno ulje i zagrijati ga u pećnici (na oko 80 C). Kad se posuši, neće zujati .
                                                                                                        Izvor: '' NAPRAVI SAM ''

By: mef

Nema komentara:

Objavi komentar